Tarieven

Contract zorgverzekeraar
Zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken afspraken over de tarieven van zorgproducten en de kwaliteit van zorg. De DBC zorgproductfacturen gaan in principe direct naar uw zorgverzekeraar. De behandelingen kunnen worden vergoed vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering.

Basisverzekering
Dermatologisch Centrum Breda heeft sinds 2007 met alle zorgverzekeraars in Nederland, met uitzondering van Menzis, een contract voor de vergoeding van behandelingen uit de basisverzekering. De factuur van uw behandeling wordt direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht.

Aanvullende verzekering
Sommige behandelingen zijn uitgesloten voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Dermatologisch Centrum Breda voert een selectief aantal behandelingen uit die in bepaalde gevallen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ooglidcorrecties, cosmetische flebologie e.d. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Hierbij wordt u geadviseerd om voor de vergoeding van de behandeling van deze ingrepen contact op te nemen met uw zorgverzekering. Dermatologisch Centrum Breda is niet verantwoordelijk voor een goede uitleg van uw polis. 

Wat houdt het eigen risico in?
Per 1 januari 2016 is het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering door de overheid vastgesteld op €385 per jaar. Het verplicht eigen risico 2017 en 2018 is niet gewijzigd ten opzichte van 2016 en is vastgesteld op €385 per jaar.

Hoe worden de kosten van mijn behandeling afgehandeld?
Dermatologisch Centrum Breda handelt de facturen direct met uw zorgverzekering af. U ontvangt geen factuur van ons. De kosten van de behandeling worden met een verwijsbrief van uw huisarts altijd door uw zorgverzekering vergoed. Houd wel rekening met uw eigen risico.

Ik heb een factuur/rekening ontvangen.
Het is ook mogelijk dat u niet volgens de Nederlandse Zorgwet verzekerd bent. Dan ontvangt u direct de rekening. Deze kunt u zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Er bestaat wel een Europese regeling voor ingezetenen van de Europese Unie voor een zogenaamd EHIC pasje (CVZ Uzovicode 9990). Met dit pasje kunnen wij factureren aan AGIS Buitenlands Recht. AGIS betaalt uw nota dan aan de onze kliniek en zal de doorbelasting aan uw buitenlandse zorgverzekeraar verzorgen. Deze regeling geldt alleen als u uw EHIC pasje meeneemt bij uw bezoek aan Dermatologisch Centrum Breda.

Passantentarieven
Dit zijn vergoedingen die Dermatologisch Centrum Breda in rekening brengt voor patiënten die geen zorgverzekering hebben of waarmee Dermatologisch Centrum Breda geen overeenkomst heeft gesloten of voor patiënten die geen geldige verwijsbrief hebben ontvangen. Een overzicht van de passantentarieven vindt u hier:


Passantentarieven 2015

Passantentarieven 2016

Passantentarieven 2018  

Hoe is het factuuroverzicht, dat mijn zorgverzekeraar heeft opgestuurd, opgebouwd?
De hoogte van het factuurbedrag, het type behandeling of consult is bepalend voor de hoogte van de factuur. De hoogte van de factuur wordt niet beïnvloed door de tijd die nodig is om de behandeling uit te voeren. Het tarief voor een consult is contractueel vastgelegd met uw zorgverzekeraar en staat per consult of behandeling vast.

Er staan twee declaraties op de rekening van mijn zorgverzekeraar.
Indien de medisch specialist verschillende aandoeningen beoordeelt en/of behandelt die elk hun eigen onderzoek- en behandelingstraject hebben, is er sprake van meerdere DOT’s. Hiervoor kunnen dus meerdere rekeningen verstuurd worden.

Wat is een DOT zorgproduct?
Een DOT zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. Daaraan hangt een prijskaartje.

Hoe wordt het prijskaartje van een DOT zorgproduct bepaald?
De prijs van een zorgproduct is een vaste prijs. Deze wordt bepaald op grond van de combinatie van de diagnose en de gedane verrichtingen. In deze tarieven zijn ook indirecte kosten van het ziekenhuis verrekend, denk hierbij aan de kosten van opleidingen, onderzoek en spoedeisende hulp. En natuurlijk zijn de kosten voor specialisten erin opgenomen. Kijk hier voor meer informatie over de DOT: filmpje nza

Ik ben enige tijd geleden behandeld en ontvang nu een rekening.
Per 1 januari 2012 is er een verplichte landelijke termijn om zorgtrajecten te sluiten. Hierna mag pas gefactureerd worden. Dermatologisch Centrum Breda moet dus wachten tot deze termijn is verstreken voordat zij een factuur mag versturen aan de zorgverzekeraar.

Kan ik de nota van Dermatologisch Centrum Breda indienen bij mijn verzekeraar?
U kunt uw nota altijd indienen bij uw verzekeraar. De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en of uw verzekeraar een contract heeft afgesloten met Dermatologisch Centrum Breda. Voor meer informatie en vergoedingen kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. 

Hoe kom ik er zelf achter wat een behandeling kost?
Dermatologisch Centrum Breda kan niet altijd vooraf inschatten wat de kosten van uw behandeling zijn. Tijdens de behandeling kunnen er extra behandelingen of onderzoeken worden uitgevoerd, waardoor de totale zorg mogelijk duurder wordt. Tevens kan in de loop van de behandeling na diagnostiek de diagnose veranderen. Dit heeft ook invloed op de kosten van uw zorgproduct. Voor een indicatie van de prijs van uw medisch specialistische behandeling verwijzen wij u hierbij naar de passantentarieven lijst op deze site. Mocht u uw behandeling niet kunnen vinden, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Indien uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft met Dermatologisch Centrum Breda, gelden speciale tarieven die zijn afgesproken tussen uw zorgverzekeraar en Dermatologisch Centrum Breda en wordt de behandeling meestal voor 100% vergoed. Wel dient u rekening te houden met uw eigen risico die uw zorgverzekeraar bij u vervolgens in rekening brengt indien het eigen risico nog niet, of slechts gedeeltelijk, is verrekend. Als uw zorgverzekeraar geen afspraak heeft met Dermatologisch Centrum Breda, dan geldt de passantenprijs van het ziekenhuis. Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar deze behandeling niet (volledig) vergoed. Informeer daarom altijd eerst bij uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden en de vergoeding van uw behandeling.

Ik krijg een overzicht van mijn zorgverzekeraar van mijn behandeling bij Dermatologisch Centrum Breda met een datum waarop ik niet bij Dermatologisch Centrum Breda ben geweest. Hoe kan dat?
Een begindatum van een gedeclareerd zorgproduct is niet altijd dezelfde datum van de controle of behandeling. Na een vastgestelde periode, de zogenaamde doorlooptijden, wordt een zorgproduct afgesloten. Als de behandeling van uw specifieke zorgvraag nog voortduurt, wordt er een vervolg zorgproduct geopend de datum direct aansluitend  aan het voorgaande zorgproduct. Dit is een vaak andere datum dan de datum waarop het consult of behandel  daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De sluitdatum van een zorgproduct is tevens een datum die in de meeste gevallen een andere datum heeft  dan de datum van uw consult of behandeling bij Dermatologisch Centrum Breda. De consulten, behandelingen en verrichtingen die hebben plaatsgevonden bevinden zich dan tussen de begin en sluitingsdatum van het zorgproduct.

Waarom is er eigen risico ingehouden op de kosten van mijn zorg gedeclareerd door Dermatologisch Centrum Breda?Op medisch specialistische zorg die onder de dekking valt van de basisverkering zoals dermatologie is eigen risico van toepassing. De begindatum van het DOT zorgproduct is bepalend voor de inhouding van het eigen risico. Dat wil zeggen begindatum in 2015, eigen risico 2015. Als u inhoudelijke vragen over de inhouding van het eigen risico, verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.  

Vragen?
Heeft u na lezing van bovenstaande toch nog vragen van financiële aard? Neem dan contact op met de zorgadministratie. Wij verzoeken u dit bij voorkeur te doen via e-mail: administratie@dermcentrum.nl

© Copyright 2018
Dermatologisch centrum
Centrum huidverbetering
Dermatologisch Centrum Breda
Zomergemstraat 2a
4826 CW Breda

T 076 5780050
E info@dermcentrum.nl