Spataderen: Tarieven

Algemeen

Vergoeding spataderbehandeling
Spataderbehandelingen worden in 2017 en 2018 volledig vergoed mits er een medische indicatie bestaat. Of er een medische indicatie bestaat, wordt vastgesteld aan de hand van 7 stadia: van C0 tot en met C6, oplopend naar gelang de ernst van de spatader-aandoening. Op basis van lichamelijk onderzoek bepaalt de dermatoloog in welke klasse uw spataderen vallen. Bij klasse C3 tot en met C6 valt de behandeling in het basispakket. Voor klasse C0 tot en met C2 heeft de overheid bepaald dat medische noodzaak ontbreekt en dat er dus geen recht op vergoeding uit de basisverzekering bestaat.

Hoe werkt het in de praktijk?
U heeft een verwijzing van uw huisarts. Tijdens het eerste consult zal de dermatoloog/fleboloog u onderzoeken om de diagnose te stellen en aan te geven in welke klasse u valt. Ook wordt er vrijblijvend een behandelvoorstel gedaan. U bepaalt daarna zelf of en wanneer u behandeld wilt worden. Betreft het klasse C3 tot en met C6, dan wordt uw behandeling vergoed door de zorgverzekeraar, na aftrek van uw (restant) eigen risico. Voor 2017 en 2018 is het eigen risico gesteld op €385,-. Valt u in klasse C0 tot en met C2, dan wordt behandeling niet standaard vergoed en krijgt u een factuur die u direct dient te betalen, contant of per pin. Bent u aanvullend verzekerd, dan kunt u de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Let op: uw zorgverzekeraar verrekent de kosten voor het intake-onderzoek óók met uw eigen risico wanneer uw spataderen in een niet-verzekerde klasse vallen en u de daadwerkelijke behandeling zelf betaalt.

Meer weten over de tarieven in onze kliniek? Bekijk de tarievenpagina verzekerde zorg.


Maak nu een afspraak
© Copyright 2018
Dermatologisch centrum
Centrum huidverbetering
Dermatologisch Centrum Breda
Zomergemstraat 2a
4826 CW Breda

T 076 5780050
E info@dermcentrum.nl