Privacy policy

Online privacy statement
Dermatologisch Centrum respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wanneer verzamelt Dermatologisch Centrum online persoonsgegevens?
Dermatologisch Centrum verzamelt online persoonsgegevens wanneer u via de website een vraag stelt of contact met ons opneemt. We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website. de taal daarvan, de tijd van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we informatie verzamelen over de pagina's die u binnen onze site bekijkt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen we cijfers verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze website.

Waarvoor gebruikt Dermatologisch Centrum de verzamelde persoonsgegevens?
Bovengenoemde gegevens kunnen worden gebruikt om uw verzoek af te handelen of inzicht te krijgen in de gestelde vragen op onze website. Indien u een zakelijke relatie heeft of krijgt met Dermatologisch Centrum verwerken wij uw gegevens ook ten behoeve van onze (financiële) administratie. Indien u solliciteert bewaren wij uw gegevens zoals uw cv in onze administratie.

Afmelden
Indien u geen prijs stelt op informatie en/of niet wilt dat Dermatologisch Centrum uw gegevens verwerkt en bewaart, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden. U kunt Dermatologisch Centrum hiervan schriftelijk op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar administratie@dermcentrum.nl of een brief te sturen naar Dermatologisch Centrum, Zomergemstraat 2A 4826 CW Breda.

Bewaartermijn
Dermatologisch Centrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Dermatologisch Centrum verkoopt uw gegevens niet
Dermatologisch Centrum zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software experts). Dermatologisch Centrum zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met online verkregen persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veiligheid
Dermatologisch Centrum heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links/verwijzingen
Op de website van het Dermatologisch Centrum is een aantal links en verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Dermatologisch Centrum draagt geen verantwoording met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Wij raden u aan het privacy statement van de betreffende website te lezen.

Cookiebeleid
De Dermatologisch Centrum website plaatst cookies.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht deze online privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

© Copyright 2018
Dermatologisch centrum
Centrum huidverbetering
Dermatologisch Centrum Breda
Zomergemstraat 2a
4826 CW Breda

T 076 5780050
E info@dermcentrum.nl