Kwaliteit

Kwaliteit

Onze expertise, zichtbaar goed geregeld:

Bij Dermatologisch Centrum is de zorg voor uw huid goed geregeld. Ons behandelteam bestaat uit een combinatie van dermatologen en huidtherapeuten. Deze unieke samenwerking maakt dat bij Dermatologisch Centrum alle expertise in huis is voor alle behandelingen aan uw huid. Dit kan variëren van een eenvoudig huidverzorgingsadvies tot een medisch specialistische behandeling van uw huidziekte met medicijnen of een chirurgische ingreep. Ook wanneer u voor een cosmetische behandeling met bijvoorbeeld injectables naar Dermatologisch Centrum komt, wordt u altijd behandeld door een dermatoloog met affiniteit voor cosmetiek.

Dermatoloog
Dermatologen hebben na hun universitaire geneeskundeopleiding een 5 jaar durende vervolgopleiding tot dermatoloog gevolgd. Om de registratie van dermatoloog te behouden, volgt de dermatoloog jaarlijks nascholingen. Hierdoor bent u verzekerd dat zijn dermatologische kennis en kunde up-to-date is.

Huidtherapeut
Niet iedereen mag zich zomaar huidtherapeut noemen, want het is een beschermde titel. Huidtherapeuten zijn HBO-gediplomeerd en voldoen aan wettelijk vastgelegde opleidings- en deskundigheidseisen. De huidtherapeut weet raad met een breed scala aan huidaandoeningen. Een keuze voor de huidtherapeut is een keuze voor een professionele en adequate behandeling.

Kwaliteitregister
De dermatologen werkzaam bij Dermatologisch Centrum staan geregistreerd in het BIG-register. De huidtherapeutes werkzaam bij Dermatologisch Centrum staan geregistreerd in het KP-register  Een BIG- of een KP-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Samenwerking
Voor het verbeteren van de kwaliteit en het maximaal garanderen van de continuïteit van de zorg werkt het Dermatologisch Centrum samen met de Samenwerkende Dermatologie Klinieken Nederland 

Wachttijden


Kwaliteit

Toelichting: De gepubliceerde wachttijden worden maandelijks geactualiseerd tussen de eerste en tiende dag. Er kunnen verschillende wachttijden gelden afhankelijk van de afspraken welke uw zorgverzekeraar heeft gemaakt omtrent zorgspreiding.  Er bestaat de mogelijkheid om wachtlijstbemiddeling door uw zorgverzekeraar te laten uitvoeren wanneer u de wachttijd te lang vindt. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgverzekeraars en zorgaanbieders gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijden NzaOnafhankelijke toetsing:

Algemeen
Wij proberen onze patiënten zo veel mogelijk verantwoorde en doelmatige zorg te leveren. Daarbij willen wij een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau bereiken. De dermatologen en huidtherapeuten van Dermatologisch Centrum werken volgens de richtlijnen van hun beroepsvereniging en bezoeken regelmatig nationale en internationale congressen om zich te blijven scholen. Bovendien vergaderen zij tweewekelijks over medisch inhoudelijke zaken, bespreken richtlijnen en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Alle behandelingen bij Dermatologisch Centrum zijn geprotocolleerd, dat wil zeggen dat vast staat op welke wijze een behandeling wordt uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nieuwe medewerkers op een uniforme wijze inwerken. Natuurlijk beschikt Dermatologisch Centrum ook over een AED en volgen alle medewerkers en artsen jaarlijks een reanimatie cursus. Wij proberen zo de kwaliteit bij Dermatologisch Centrum op een hoog niveau te houden. Een niveau dat overigens niet alleen door onszelf bepaald wordt. Wij maken namelijk gebruik van diverse onafhankelijke adviseurs en controleurs.

Apparatuur
Net als in iedere andere zorginstelling wordt al onze apparatuur jaarlijks gecontroleerd op deugdelijk functioneren en veiligheid. De gebeurt uiteraard door een onafhankelijke instantie.

Hygiëne
Bij Dermatologisch Centrum zijn alle mogelijke maatregelen genomen ter preventie van eventuele infecties. Alle medewerkers die met patiënten, patiëntenmateriaal, geneesmiddelen en andere voor patiënten bestemde zaken omgaan, zijn hiervan op de hoogte. Dermatologisch Centrum wordt tevens jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke infectiepreventie deskundige van bureau Tensen en Nolte. Zij draagt zorg voor de inhoud en de actualisering alsmede de periodieke toetsing van de hygiëneprotocollen.

Het steriliseren van onze instrumenten wordt verzorgd door de (ISO gecertificeerde) sterilisatieafdeling van ziekenhuis Bernhoven te Uden.

Medicatie
In een zelfstandige kliniek als Dermatologisch Centrum worden regelmatig geneesmiddelen gebruikt en verstrekt. De levering van deze geneesmiddelen en de controle hierop is in handen van apotheek Van den Bergh Breda. 

ZKN
Dermatologisch Centrum staat voor hoogwaardige kwaliteit, korte wachttijden, innovatieve behandelmethoden, vriendelijke sfeer, betere service en vooral aandacht voor de mens achter de patiënt. Daarom is Dermatologisch Centrum lid van Zelfstandige Klinieken Nederland. Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar uw gezondheid centraal staat. Zij voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een korte wachttijd en een optimale behandeling in een prettige omgeving.


Wet Bescherming Persoonsgegevens
Uiteraard voldoet Dermatologisch Centrum aan de wettelijke eisen die aan een instelling worden gesteld ten aanzien van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bovendien hebben alle medewerkers van Dermatologisch Centrum in hun contract een clausule ondertekend dat men zich houdt aan de regels met betrekking tot de geheimhoudingsplicht van patiëntgegevens. Voor meer informatie klik hier.

Niet alleen onze Raad van Bestuur voelt zich verantwoordelijk voor uw veiligheid, ook onze medisch specialisten, huidtherapeuten en de rest van het ondersteunend team dragen daar aan bij.

Zo werken wij continue aan onze cultuur van openheid en transparantie, waardoor het melden van incidenten en onveilige situaties vanzelfsprekend zijn. Immers: 'je werkt hier veilig of je werkt hier niet'.

Ook u als patiënt kunt bijdragen aan de veiligheid in onze organisatie door onveilige situaties te melden. Dat kan direct aan één van onze medewerkers, of door ons een email sturen.

Patiëntervaringen

Middels enquêtevragenlijsten monitoren wij de ervaringen die u als patiënt heeft met de verleende zorg bij Dermatologish Centrum . De resultaten van deze onderzoeken zijn beschikbaar. De resultaten zijn in te zien. U kunt deze opvragen bij de assistente.

Klacht

De medewerkers van het Dermatologisch Centrum doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat het Dermatologisch Centrum het belangrijk vindt, dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren.

In deze brochure leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.

© Copyright 2018
Dermatologisch centrum
Centrum huidverbetering
Dermatologisch Centrum Breda
Zomergemstraat 2a
4826 CW Breda

T 076 5780050
E info@dermcentrum.nl